Led

LED nedir? Işık yayan diyotun nasıl çalıştığına dair çok basit bir giriş. En basit ifadeyle, bir ışık yayan diyot (LED), içinden bir elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan bir yarı iletken aygıttır. Akımı taşıyan parçacıklar (elektronlar ve delikler olarak bilinir) yarı iletken malzeme içinde bir araya geldiğinde ışık üretilir. Katı yarı iletken malzeme içinde ışık üretildiğinden, LED'ler katı hal cihazları olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca organik LED'leri (OLED'ler) de içine alan katı hal aydınlatma, bu aydınlatma teknolojisini ısıtılmış filamentler (akkor ve tungsten halojen lambalar) veya gaz...